...

...

8, నవంబర్ 2013, శుక్రవారం

అక్టోబరు నెల కథ!

అక్టోబరు నెలలో అంటే (1-10-2013 నుండి 31-10-2013)గూగుల్ అనలిటిక్స్ గణాంకాల ప్రకారం కథాజగత్‌లో ఎక్కువమంది చదివిన కథ ఏదో తెలుసుకోవాలంటే ఇక్కడ నొక్కండి.