...

...

4, మే 2014, ఆదివారం

ఏప్రిల్ మాసం కథలు!

ఏప్రిల్ నెలలో కథాజగత్‌లోని కథలలో ఎక్కువమంది చదివిన కథ శివ సోమయాజుల గారి శ్రీరాముడికో "లైకు". తరువాతి స్థానాలను వరుసగా వంశీకంఠస్ఫూర్తిగారి ఎండమావులు, శ్రీకంఠస్ఫూర్తి గారి పరోపకారార్థం,  దగ్గుమాటి పద్మాకర్ గారి s/o అమ్మ, ఓగేటి ఇందిరాదేవిగారి రాత్రౌ తరతి నర్మదా సంపాదించుకున్నాయి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి