...

...

8, నవంబర్ 2014, శనివారం

సై సై నారపరెడ్డీ!

విద్వాన్ విశ్వం గారి పెన్నేటిపాటలో దొంగసుంకన్న కట్టినపాట :)

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి