...

...

15, ఆగస్టు 2015, శనివారం

వన్నెతగ్గని అలనాటి కథలు

మిత్రులకు, శ్రేయోభిలాషులకు, తురుపుముక్క పాఠకులకు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!


ఆంధ్రభూమి దినపత్రిక 15 ఆగస్టు 2015 సంచికలో ప్రచురితం