...

...

9, మార్చి 2016, బుధవారం

సత్యశోధన మణిమాలలో వజ్రపతకం

ప్రజాసాహితి మార్చి 2016 సంచికలో మొదటితరం రాయలసీమ కథలు పుస్తకం పై వి.ప్రతిమగారి సమీక్ష !

 


వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి