...

...

5, జూన్ 2018, మంగళవారం

సమాజాన్ని మినియేచర్ రూపంలో చూపిన ‘రైలు కథలు’

సాధారణంగా మనకి కొన్ని ఇష్టాలుంటాయి. చాలా యిష్టాలను దేనికి దానికే ఆస్వాదిస్తాం. కానీ రెండు ఇష్టాలని కలిపి ఒకేసారి ఆస్వాదించడం బావుంటుంది. మనలో చాలామందికి ప్రయాణాలు చేయడం… అందులోనూ రైల్లో ప్రయాణించడం ఇష్టం. అలాగే చాలామందికి ఉండే మరో అభిరుచి పుస్తక పఠనం… అందులోనూ కథలంటే మరీ ఇష్టం. ఈ రెండిటినీ మేళవిస్తూరైల్లో పుస్తకాలు చదువుకునేవాళ్ళెందరినీ మనం చూస్తూంటాం. ప్రయాణమైనా… కథలైనా… కొత్త వ్యక్తులను కలుసుకోవడం… కొత్త విషయాలను తెలుసుకోవడం… పాతవాటిని పరిశీలించుకోడం… మనల్ని మనం మరింత బలోపేతం చేసుకోవడమే!

కొల్లూరి సోమశంకర్ గారి ఈ సమీక్ష పూర్తి పాఠ్యం ఇక్కడ చదవండి.


వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి