...

...

21, మే 2011, శనివారం

పొగమంచు

తులసి బాలకృష్ణ గారి కథానిక పొగమంచు కథాజగత్‌లో చదవండి. ఈ కథ మీకు నచ్చిందో లేదో తెలియజేయండి.