...

...

11, నవంబర్ 2012, ఆదివారం

వాసంత తుషారం

"మావాణ్ణి చూడటానికి వచ్చినారేమమ్మ మీరు - అదృష్టవంతుడమ్మా మావాడు - రండమ్మా రండి" అంటూ వెంకటలక్ష్మమ్మ సంబరపడటానికి కారణమేమిటి? తెలుసుకోవాలంటే ప్రముఖ కథకుడు సింగమనేని నారాయణ కథ వాసంత తుషారం కథను కథాజగత్‌లో చదవండి. తప్పక చదవాల్సిన కథ యిది. 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి