...

...

29, నవంబర్ 2012, గురువారం

బ్రతక నేర్వని వాడు!


కథ అని చెప్పుకోవడానికి అన్ని విధాల అర్హత ఉన్న కథ!

...............

నేను ఎంతో ఇష్టంగా టైపు చేసిన కథ!

.................

దాసరి అమరేంద్ర గారి బ్రతకనేర్వనివాడు కథ!

.................

ఇప్పుడు కథాజగత్‌లో!

...............
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి