...

...

4, జనవరి 2013, శుక్రవారం

కొడిగట్టిన దీపాలు!


జాస్తి రామకృష్ణ చౌదరిగారి కథ కొడిగట్టిన దీపాలు కథాజగత్‌లో చదవండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి