...

...

10, ఫిబ్రవరి 2013, ఆదివారం

తెల్లకాగితం-మల్లెపూలు


గొల్లపూడి మారుతీరావుగారి కలం నుండి వెలువడిన 'తెల్లకాగితం-మల్లెపూలు' కథ కథాజగత్‌లో వెలువడింది. చదవండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి