...

...

18, ఏప్రిల్ 2013, గురువారం


ఇరవై ఏళ్ల సర్వీసులో ఇది ఐదవ పురస్కారం

58వ రైల్వే వారోత్సవాల సందర్భంగా సికిందరాబాద్ డివిజినల్ రైల్వే మేనేజర్ శ్రీ సుశాంత్ కుమార్ మిశ్రా చేతుల మీదుగా అవార్డు అందుకుంటూ... వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి