...

...

7, మే 2012, సోమవారం

పరవశ రచన

సాహితీవిరూపాక్షుడు విద్వాన్ విశ్వం గ్రంథంపై సుజాత పట్వారి గారి అభిప్రాయం ఈ రోజు (7-5-2012) సాక్షి దినపత్రిక సాహిత్యం పేజీలో రీడింగ్ రూమ్ శీర్షికన వెలువడింది. చదవండి.


వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి