...

...

8, మే 2012, మంగళవారం

పుస్తకం డాట్ నెట్‌లో సాహితీవిరూపాక్షుడు!


పుసక్తం.నెట్‌లో సాహితీవిరూపాక్షుడు విద్వాన్ విశ్వం గ్రంథంపై శ్రీ వడ్డి ఓంప్రకాశ్ నారాయణగారు సమీక్షించారు. దానికి సంబంధించిన లింకు ఇదిగో!

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి