...

...

22, జులై 2012, ఆదివారం

భీమరాజు వెంకటరమణ కథ!

చాలా రోజుల తర్వాత కథాజగత్‌లో కొత్త కథ ఒకటి వచ్చి చేరింది. భీమరాజు వెంకటరమణ గారి కథ సారీ... సారీ... వైదేహీ! కథాజగత్‌లో చదివి మీ అభిప్రాయం చెప్పండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి