...

...

8, జులై 2012, ఆదివారం

ఆంధ్రప్రభలో సాహితీవిరూపాక్షుడు!

ఈ రోజు (08-07-2012) ఆంధ్రప్రభ ఆదివారం సంచికలో సాహితీవిరూపాక్షుడు విద్వాన్ విశ్వం గ్రంథంపై కల్లూరు రాఘవేంద్రరావు గారి సమీక్ష వచ్చింది. 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి