...

...

26, జులై 2012, గురువారం

పొట్టి కథ

ఏడెనిమిది వాక్యాల్లో ఒక చిన్న కథ వ్రాయవచ్చా? వచ్చని బి.వి.డి.ప్రసాదరావు గారు అంటున్నారు. వారి కథ బొడ్డు కథాజగత్‌లో చదివి ఆ కథ మీకు ఎంత మేర అర్థమయ్యిందో తెలియజేయండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి