...

...

13, ఆగస్టు 2012, సోమవారం

చీకటి

కలల్ని అర్థం చేసుకుంటే మనకు మనం అర్థమవుతామా? ప్రముఖ కవి హెచ్చార్కె గారి చీకటి కథను కథాజగత్‌లో చదివి నిర్ధారించుకోండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి