...

...

26, ఆగస్టు 2012, ఆదివారం

పతంజలి శాస్త్రిగారి కథ!

తల్లావజ్ఝల పతంజలిశాస్త్రిగారి కథ గారడీ కథాజగత్‌లో చదవండి. అలాగే గంధం విజయలక్ష్మిగారి కథ హృదయం కూడా చదవండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి