...

...

27, అక్టోబర్ 2012, శనివారం

నాయుడుగారి కథ!

సాదనాల వేంకటస్వామి నాయుడు గారి కథ వేటగాడు కథాజగత్‌లో చదవండి. కథపై మీ అభిప్రాయం తెలియజేస్తే సంతోషం. 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి