...

...

5, అక్టోబర్ 2012, శుక్రవారం

అమ్మో!


ఈ వార్త చదివాక పాత టపా గుర్తుకు వచ్చింది.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి