...

...

10, అక్టోబర్ 2013, గురువారం

డా. సి.ఆనందారామం కథ!

ప్రఖ్యాత రచయిత్రి డాక్టర్ సి.ఆనందారామం గారి కథానిక నష్టఫలహారం కథాజగత్‌లో చదవండి. దక్షిణ భారత హిందీ ప్రచార సభ నడిపిన స్రవంతి మాసపత్రికలో 1981లో ఈ కథ ప్రచురింపబడింది. చదివి మీ అభిప్రాయం చెప్పండి.