...

...

11, అక్టోబర్ 2013, శుక్రవారం

సెప్టెంబరు నెల కథ!

సెప్టెంబరు నెలలో (అంటే 01-09-2013 నుండి 30-09-2013 వరకు) కథాజగత్‌లో ఎక్కువమంది చదివిన కథ కోసం ఇక్కడ నొక్కండి.