...

...

17, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

60మంత్స్ ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ!

అయిదు వసంతాలు పూర్తి చేసుకుని ఆరవ సంవత్సరంలోకి అడుగిడుతున్న సందర్భంగా బ్లాగు మిత్రులు మరియు తురుపుముక్క శ్రేయోభిలాషులందరికీ వినమ్రమైన నమస్కారాలు!
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి