...

...

3, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

గురికళింగాంధ్రకు చెందిన యువ కథారచయిత మల్లిపురం జగదీశ్ కథ గురి కథాజగత్‌లో చదవండి.