...

...

17, మార్చి 2014, సోమవారం

మెదడుకు మేత! -10 సమాధానాలు

1.సుధీవరుడు

2.శంభుదాసుడు

3.కొందరిపై కోపము కొందరిపై దయ కలవారు సర్వసములు కారు.

4.పంచములకైనను పదుగురికి యేడుగడ యగువాని జన్మ వేయినోళ్ల పొగడ దగినదని ముమ్మాటికిని చెప్పదగును.

5.రాజమహేంద్రవరము 

పై సమాధానాలను చెప్పడానికి ప్రయత్నించిన ఊకదంపుడు, రెడ్డివారి విజయజ్యోతి గార్లకు అభినందనలు!

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి