...

...

12, జూన్ 2011, ఆదివారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 42

తురుపుముక్క క్రాస్‌వర్డు పజిల్ అభిమానులకు ఒక శుభవార్త! ఇప్పుడు పజిల్ పొద్దు గడి మాదిరి అక్కడే పూరించడానికి అనువుగా తయారు చేశాము. అయితే మీ సమాధానాలు మాత్రం ఇక్కడ వ్యాఖ్యల రూపంలో పంపండి. మరి కొన్ని రోజుల్లో ఆన్‌లైన్‌లో పంపే విధంగా ప్రయత్నిస్తాము. ఈ మార్పులపై మీ అభిప్రాయాలు చెప్పండి. 

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి