...

...

22, జూన్ 2011, బుధవారం

రామారావుగారి కథ!

ఆంధ్ర సాహిత్యానికి అపురూపమైన కథలను అందించిన మల్లాప్రగడ రామారావుగారి కథ మరి, మీకెలా కనబడుతోందీ లోకం? కథాజగత్‌లో చదవండి. 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి