...

...

24, జూన్ 2011, శుక్రవారం

మరి బికారులెంతమంది?

కోటీ'శ్వరుల' సంగతి సరే దరిద్ర'నారాయణు'లెంతమంది?


లక్ష్మీపుత్రులకే సకల సదుపాయాలు. 

హజారేజీ మేరా భారత్ మహాన్!

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి