...

...

2, సెప్టెంబర్ 2012, ఆదివారం

కె.వాసవదత్త రమణగారి చివరికి మిగిలేది కథ కథాజగత్‌లో చదవండి.

కె.వాసవదత్త రమణగారి చివరికి మిగిలేది కథ కథాజగత్‌లో చదవండి. అలాగే  గోనుగుంట మురళీకృష్ణ గారి అంతరాలు కథను కూడా చదవండి. 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి