...

...

21, సెప్టెంబర్ 2012, శుక్రవారం

మంత్రవాది మహేశ్వర్ కథ!

తన కర్తవ్యాన్ని తాను నిర్వరించుకుంటూ పోతే భగవంతుడు కూడా సహకరిస్తాడని నిరూపించే సిన్సియారిటీ కథను కథాజగత్‌లో చదవండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి