...

...

7, సెప్టెంబర్ 2012, శుక్రవారం

అపురూపమైన కానుక!


తురుపుముక్క పాఠకులకు అపురూపమైన కానుక!

విలక్షణమైన విమర్శకు చిరునామా అనదగిన కీ.శే. డా.సర్దేశాయి తిరుమలరావు గారి కలం నుండి జాలువారిన కథారాజము... 

భూసూక్తమ్

అను 

రేనాటి రేగటి నేలల కథ!

ఇదివరకు ఎక్కడా ప్రకటింపబడని ఈ రచన తురుపుముక్క పాఠకులకు ప్రత్యేకమ్!

వివరాలకై ఎదురుచూడండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి