...

...

17, మే 2013, శుక్రవారం

వి.ప్రతిమ కథలు


2008లో 'ఈవారం జనవార్త'లో నేను వ్రాసిన వ్యాసం.