...

...

28, మే 2013, మంగళవారం

వెల్లంపల్లి అవినాష్ వ్రాసిన తాగుబోతు కథ కథాజగత్‌లో చదవండి.