...

...

25, జూన్ 2013, మంగళవారం

డా.కె.వి.రమణాచారి గారి ప్రసంగం!

23 జూన్ రవీంద్రభారతి సమావేశ మందిరంలో 'జ్ఞానసింధు సర్దేశాయి తిరుమలరావు' గ్రంథావిష్కరణ సందర్భంగా ఆం.ప్ర. మాజీ సాంస్కృతిక సలహాదారులు డా.కె.వి.రమణాచారి గారి అధ్యక్షోపన్యాసం వినండి.వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి