...

...

30, జూన్ 2013, ఆదివారం

కృష్ణం వందే జగద్గురుం

మణి వడ్లమాని గారి భక్తిరస ప్రధాన కథ కృష్ణం వందే జగద్గురుం  కథాజగత్‌లో  చదవండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి