...

...

26, జూన్ 2013, బుధవారం

ఆచార్య ముదిగొండ శివప్రసాద్ గారి ప్రసంగం!


'జ్ఞానసింధు సర్దేశాయి తిరుమలరావు' గ్రంథావిష్కరణ సందర్భంలో ఆచార్య ముదిగొండ శివప్రసాద్ గారు చేసిన ఆశీఃప్రసంగంలో కొంత భాగం ఇక్కడ వినండి.


వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి