...

...

2, ఆగస్టు 2013, శుక్రవారం

జ్ఞా.సిం.స.తి.రా పై కౌముది సమీక్ష!మా జ్ఞానసింధు సర్దేశాయి తిరుమలరావు గ్రంథంపై కౌముది వెబ్ మాస పత్రికలో పుస్తక పరిచయం ప్రచురించారు. చదవడానికి ఈ క్రింది లింక్ నొక్కండి. ఎడమవైపు వున్న సైడ్ బార్‌లో పుస్తక పరిచయం క్లిక్ చేయండి.