...

...

28, ఆగస్టు 2013, బుధవారం

వాణిశ్రీ కథ!

వాణిశ్రీ అంటే కళాభినేత్రి వాణిశ్రీ కాదు. అదే పేరును కలం పేరుగా కలిగిన ప్రముఖ రచయిత సి.హెచ్.శివరామ ప్రసాద్‌గారి కథ 'త్యాగం' కథాజగత్‌లో చదవండి. 1985లో యువ మాసపత్రికలో ప్రచురింపబడిన ఈ కథ పై మీ అభిప్రాయం చెప్పండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి