...

...

8, జులై 2013, సోమవారం

గూడు చాలని సుఖం!

పురాణం శ్రీనివాస శాస్త్రిగారి గూడు చాలని సుఖం కథను కథాజగత్‌లో చదవండి. జ్యోతి మాసపత్రిక 1978లో నిర్వహించిన కథలపోటీలో ఈ కథకు మొదటి బహుమతి వచ్చింది.జయంతి పాపారావుగారి సంపాదకత్వంలో వచ్చిన 'నూరేళ్లు- నూరుగురు కథకులు- నూరు కథానికలు'సంకలనంలో ఈ కథ చోటు చేసుకుంది. ఇంకా విహారిగారు తమ కథాకృతి గ్రంథంలో ఈ కథను పరామర్శించారు.  
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి