...

...

13, జూన్ 2012, బుధవారం

నడుస్తున్న చరిత్రలో ముక్తవరం పార్థసారథి గారి సమీక్ష!

నడుస్తున్న చరిత్ర మాసపత్రిక జూన్ 2012 సంచికలో సాహితీవిరూపాక్షుడు విద్వాన్ విశ్వం పుస్తకంపై శ్రీ ముక్తవరం పార్థసారథి గారు సమీక్ష వ్రాశారు. ఆ   సమీక్ష  ఈ క్రింది లింకులో చూడవచ్చు.


http://teblog.kinige.com/?p=1866
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి