...

...

13, జూన్ 2012, బుధవారం

గ్రంథాలయ సర్వస్వంలో విద్వాన్ విశ్వం!

గ్రంథాలయ సర్వస్వం జూన్ 2012 సంచికలో సాహితీవిరూపాక్షుడు విద్వాన్ విశ్వం గ్రంథంపై శ్రీ బత్తుల వెంకటరామిరెడ్డిగారి సమీక్ష వచ్చింది. వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి