...

...

12, జులై 2013, శుక్రవారం

అపురూప మపూర్వ మెంతయున్

ఆవంత్స సోమసుందర్‌గారికి జ్ఞానసింధు సర్దేశాయి తిరుమలరావు పుస్తకాన్ని అందజేస్తున్న మిత్రుడు తంగిరాల చక్రవర్తి.