...

...

31, జులై 2013, బుధవారం

చిత్రలో పుస్తక సమీక్ష!


చిత్ర మాసపత్రిక ఆగష్టు నెల సంచికలో జ్ఞానసింధు సర్దేశాయి తిరుమలరావు పుస్తకంపై సమీక్ష వచ్చింది. సమీక్షకులు కస్తూరి మురళీకృష్ణగారు.

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి