...

...

12, జనవరి 2014, ఆదివారం

సహనానికి సరిహద్దు

కవనశర్మ గారి కథ సహనానికి సరిహద్దు కథాజగత్‌లో చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయండి. అలాగే షాజహానా గారి కథ దీవారేఁ కూడా చదవండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి