...

...

18, జనవరి 2014, శనివారం

వివిన మూర్తి కథ!

ప్రేరణ ఏదైనా ఫలితమేదైనా..మంచి పని మంచి పనే ......చెడ్డ పని చెడ్డ పనే.. అంటున్నారు వివిన మూర్తిగారు తమ క్రియ కథలో! ఆ కథను కథాజగత్‌లో చదవండి.