...

...

1, జనవరి 2014, బుధవారం

కథాజగత్‌లో 2013 టాప్ 10 కథలు!

తురుపుముక్క పాఠకులకు, శ్రేయోభిలాషులకు 2104 నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

గూగుల్ అనలటిక్స్ గణాంకాల ఆధారంగా 2013వ సంవత్సరంలో కథాజగత్‌లో ఈ క్రింది కథలు మొదటి పదిస్థానాలను ఆక్రమించాయి. రచయితలకు అభినందనలు.

1.నాగరికథ - అనిల్ ఎస్.రాయల్

3.రహస్యం ఆర్.దమయంతి

4.విముక్త - ఓల్గా

7.రాత్రౌతరతి నర్మదా సత్యవాడ(ఓగేటి)ఇందిరాదేవి

8.ప్రేమజిల్లాలు - కొండేపూడి నిర్మల

9.తెల్లకాగితం-మల్లెపూలు - గొల్లపూడి మారుతీరావు

10.ముసురు జడా సుబ్బారావు
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి