...

...

15, సెప్టెంబర్ 2013, ఆదివారం

గౌరీశంకర్ కథ!

భమిడిపాటి గౌరీశంకర్‌గారి కథ నీవు ఇక్కడకు రావద్దు... కథాజగత్‌లో చదవండి.