...

...

5, సెప్టెంబర్ 2013, గురువారం

శాపగ్రస్తుడు

కథాజగత్‌లో కల్పనాకిరణ్ గారి శాపగ్రస్తుడు కథను చదవండి.