...

...

21, సెప్టెంబర్ 2013, శనివారం

మంజుశ్రీ కథ!

మంజుశ్రీ అనే కలంపేరుతో రచనలు చేసే సీనియర్‌మోస్ట్ రైటర్ అక్కిరాజు రమాపతిరావుగారి కథ అరుణ కథాజగత్‌లో చదవండి. ఈ కథ ఇప్పటివరకూ కథాజగత్‌లో వచ్చిన కథలన్నింట్లోకి అతి పాత కథ! పాఠకులతోబాటు ఈ తరం కథా రచయితలు చదివితీరాల్సిన కథ ఇది.